Pritožbe in kršitve pacientovih pravic


Kako ravnati ko smatrate, da so kršene vaše pravice

V kolikor bi bile kršene vaše pravice, lahko podate zahtevo za 1.obravnavo kršitve pravic, in sicer:

  • ustno: direktorju Boštjan Pihlar, univ. dipl. ekon. ;
  • pisno: na naslov Zdravstveni dom Ljutomer, Cesta I. slovenskega tabora 2, 9240 Ljutomer ali preko elektronske pošte na
    [email protected]
  • pisno prošnjo lahko oddate tudi v tajništvu Zdravstvenega doma Ljutomer, od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure;
  • obrnete pa se lahko tudi na zastopnika pacientovih pravic v Murski Soboti:

Zastopnik pacientovih pravic Murska Sobota
Martin Raj
Prostori Zavoda za zdravstveno varstvo Murska Sobota
Arhitekta Novaka 2b
9000 Murska Sobota

Tel. številka: 02/ 534 15 50 ali 051 345 197
E-pošta: [email protected]