Vizitka


Ime zavoda: Zdravstveni dom Ljutomer
Sedež: Cesta I. slovenskega tabora 2, 9240 Ljutomer
Matična številka: 5817269000
Davčna številka: 30959829
Transakcijski račun: SI56 0126 3603 0922 135
Direktor zavoda: Boštjan Pihlar, univ. dipl. ekon.
Pomočnica direktorja: Renata Škrget, mag. zdr. soc. manag.
Strokovni vodja: Jasmina kolar, dr.med., spec. druž. med.
Telefon: 02/585 14 00, fax: 02/585 14 25