Visoka usposobljena ekipa fizioterapevtov

Stremimo k temu, da se dodatno izobražujemo in osvajamo nove postopke ter tehnike

Najnovejša tehnološka oprema

Nudenje najsodobnejših pristopov k fizioterapevtski obravnavi

Nudenje najsodobnejših postopkov fizioterapije

ENOTA ZD LJUTOMER

Cesta 1. slov. tabora 2, 9240 Ljutomer

tel.: 02/ 585-14-14

e-pošta: [email protected]

ENOTA BIOTERME MALA NEDELJA

Moravci v Slov. goricah 37, 9243 Mala Nedelja

tel.: 02/ 565-20-18

e-pošta: [email protected]

Dodatne

INFORMACIJE

Odgovorna oseba:

Štefan Maučec, dipl. fiziot.

Zaposleni:

 • Štefan Maučec, dipl. fiziot.
 • Sara Sobočan, dipl. fiziot.
 • Neja Krajnc Domiter, dipl. fiziot.
 • Tjaša Volavšek, dipl. fiziot.
 • Mateja Peršak, dipl. fiziot.
 • Pripravnik: Jaka Šafer, dipl. fiziot.
 • Pripravnik: Dominik Močnik, dipl. fiziot.
 • Jasmina Žibrat, dipl. fiziot.

ORDINACIJSKI ČAS

Ponedeljek 12:00-19:00
Torek 07:00-14:00
Sreda 07:00-14:00
Četrtek 07:00-14:00
Petek 07:00-14:00
Malica dopoldan 11:00-11:30, popoldan 16:00-16:30

Naročanje

 • osebno v ordinaciji:
  ponedeljek, 12:00-19:00 ali od torka do petka, 07:00-14:00,
 • po navadni pošti,
 • za posredovanje informacij lahko po telefonu in elektronskem naslovu.

Rok za predložitev delovnega naloga

 • s stopnjo nujnosti "zelo hitro" v 7 dneh,
 • s stopnjo nujnosti "hitro" in "redno" v 21 dneh po njegovi izdaji.
 • Datum za izdajo delovnega naloga začne teči naslednji dan po njegovi izdaji. Iztek roka na dela prost dan na roke ne vpliva. Izvajalec storitve ima po prejemu delovnega naloga še pet dni časa, da osebo uvrsti na čakalni seznam.
  Odgovorna oseba za vodenje čakalne knjige je v obeh enotah Martina Zorko, diplomirana fizioterapevtka.

Čakalne dobe

Termin se lahko odpove ali prestavi najpozneje 10 dni pred izvedbo zdravstvene storitve. To velja le enkrat v okviru iste napotitve in samo v primeru stopnje nujnosti hitro in redno.

Poznejša odpoved termina je dopustna le iz pacientovih objektivnih razlogov, ki jih navajata Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP) in Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah. V tem primeru mora pacient razlog za odpoved termina podati v pisni obliki.

Po poteku 30 dni od termina, odpoved ni mogoča niti v primeru pacientovih objektivnih razlogov.
Kadar je pacient odsoten iz neupravičenih razlogov na enem izmed terminov v okviru iste napotitve, se zdravstvena obravnava v okviru te napotitve konča.

Ponovna uvrstitev pri tem izvajalcu je možna po poteku treh mesecev, razen če izvajalec presodi, da bi pri tem bilo ogroženo pacientovo zdravstveno stanje.

Termin določimo na podlagi predloženega originalnega delovnega naloga.. Termina predhodno ni mogoče rezervirati. Skeniran dokument preko e-sporočila ne velja kot uradna predložitev. Po prejemu delovnega naloga vas bomo glede na določeno stopnjo nujnosti ter upoštevajoč datum in čas prejema napotne listine, uvrstili v čakalni seznam.

Po pošti in SMS sporočilu boste prejeli pisno obvestilo o določenem oz. dogovorjenem terminu. Zaradi možnosti vzpostavitve stika v zvezi z načrtovano izvedbo storitve vas prosimo, da na delovnem nalogu preverite/dopišete vsaj en kontaktni podatek, telefonsko številko ali elektronski naslov in kje bi želeli oprvljati terapijo (ZD/BIOTERME).

Fizioterapija Ljutomer

SAMOPLAČNIŠKE STORITVE

Obvezno je predhodno naročilo na eno izmed telefonskih številk:

 • 1

  ZD Ljutomer 02/525-14-14,

 • 2

  Bioterme Mala Nedelja 02/565-20-18 in 041-345-666,

 • 3

  na elektrnoski naslov:

Vse fizioterapevtske storitve izvajamo tudi samoplačniško v Zdravstvenem domu Ljutomer in v enoti Bioterme Mala Nedelja, izven ordinacijskega časa po dogovoru s fizioterapevtko / fizioterapevtom.
Postopki fizioterapije

V ZDRAVSTVENEM DOMU LJUTOMER

Metode in tehnike

NA FIZIOTERAPIJI ZD LJUTOMER

Smo pogodbeni izvajalec za izvajanje

FIZIOTERAPEVTSKIH STORITEV