Patronažno varstvo

Odgovorna oseba

Renata Škrget, mag. zdr. soc. manag.

Telefon

02 585 14 03

Pišite nam

DELOVNI ČAS

Ponedeljek 07:00-20:00
Torek 07:00-20:00
Sreda 07:00-20:00
Četrtek 07:00-20:00
Petek 07:00-20:00
Opomba: sobote, nedelje in prazniki – glede na potrebe nujnih obiskov v dopoldanskem času.

ORDINACIJSKI ČAS

Ponedeljek 07:30-19:30
Torek 07:30-19:30
Sreda 07:30-19:30
Četrtek 07:30-19:30
Petek 07:30-19:30
Opomba: sobote, nedelje in prazniki – po dejanskih obiskih.

INFORMACIJE

Telefon 02 585 14 27
Email [email protected]
Opombe dosegljivi smo med 7.00 in 8.00 ter med 13.00 in 15.00 uro

Patronažno varstvo

je organizirano kot samostojna služba ali organizacijska enota osnovnega zdravstvenega varstva v zdravstvenih domovih ( Zakon o zdravstveni dejavnosti, UR RS, št.23/05- prečiščeno besedilo, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju UR RS,št. 100/05 – prečiščeno besedilo.

je integralni del primarne zdravstvene nege in s tem primarnega zdravstvenega varstva. Izvaja se na pacientovem domu, v lokalni skupnosti in na terenu.

Patronažne medicinske sestre obiskujemo rizične skupine prebivalcev, pri katerih opravljamo tako preventivno dejavnost, kot zdravstveno nego bolnika na domu.

Preventivni patronažni obiski

V tem sklopu obiskujemo:

  • nosečnice, dojenčke in otročnice, otroke v drugem in tretjem letu starosti, slepe in slabovidne z motnjami v razvoju v starosti od 7 do 25 let, ki so v domači oskrbi in se ne šolajo,
  • ženske, ki se po treh letih ne odzovejo na preventivni ginekološki pregled,
  • kronično bolne osebe in težke invalide,
  • starostnike nad 65 let, ki so osameli in socialno ogroženi,
  • osebe, ki so v programu SVIT pozitivne in se po opomnikih ne odzovejo na ustrezne preiskave.
Do preventivnega obiska v programu SVIT imajo pravico tudi invalidne osebe, kronični bolniki ter socialno depriviligirane osebe.

Preventivne patronažne obiske izvajamo po predvidenem letnem planu, v primeru potrebe po prednostni obravnavi pa tudi po naročilu.

Obiski zdravstvene nege bolnika na domu

V primeru, da pacient zaradi svojega zdravstvenega stanja ne more priti v ambulanto ter v primerih, ko se s tem lahko nadomesti bolnišnično zdravljenje, sme osebni zdravnik odrediti zdravljenje ali zdravstveno nego na domu.
Obiski patronažne medicinske sestre takrat zajemajo vse zdravstvene storitve določene z delovnim nalogom osebnega zdravnika po Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja.

  1. Starši naj ob odpustu novorojenčka iz porodnišnice sami obvestijo patronažno medicinsko sestro ( prinesejo zeleni karton - Obvestilo o porodu, lahko pa pokličejo na tel. št. 585 14 00 – centrala, kjer pustijo vse potrebne podatke za obisk patronažne medicinske sestre ). Novorojenčka in otročnico obiščemo v roku 24 ur po odpustu iz porodnišnice.
  2. Pacienti iz rizične skupine prebivalstva naj vedno, ko začutijo pred sabo za njih nerešljiv zdravstveno socialni problem, brez strahu pokličejo svojo patronažno medicinsko sestro, ki bo poskušala strokovno reševati problematiko in tudi pri ustreznih službah posredovati.
  3. V primeru, ko osebni zdravnik izda delovni nalog, naročilo za izvedbo storitve patronažni medicinski sestri pošlje ambulanta, pa klic s strani pacienta za to storitev ni potreben.
Zdravstveni dom Ljutomer patronaža
Zdravstveni dom Ljutomer patronaža

Delitev terena po patronažnih medicinskih sestrah:

Terensko območje: Spodnje Krapje, Zgornje Krapje, Cven, Mota, Pristava, Stročja vas
Terensko območje: Podgradje, Gresovščak, Ilovci, Slamnjak, Desnjak, Stara cesta, Mekotnjak
Ljutomer: ul. Cvetka Golarja, Maistrova ulica, Soboška ul., Ptujska cesta, Miklošičev trg
Terensko območje: Iljaševci, Stara nova vas, Dobrava, Zasadi, Bučečovci, Vučja vas, Krištanci, Grlava, Veržej, Banovci, Bunčani
Terensko območje: Boreci, Ključarovci , Precetinci, Sitarovci, Drakovci, Bučkovci, - Mala Nedelja, Branoslavci, Križevci pri Ljutomeru
Ljutomer: Ul. Ivana Kaučiča
Terensko območje: Veščica, Razkrižje, Šafarsko, Gibina, Kopriva, Šprinc, Presika, Globoka, Jeruzalem, Plešivica, Železne dveri, Cuber, Radomerje, Radomerščak.
Terensko območje: Godemarci, Lukavci, Logarovci, Kokoriči, Berkovci, Berkovski Prelogi, Radoslavci, Vogričevci, Kuršinci, Moravci, Gajševci, Grabe, Bodislavci
Terensko območje: Zgornji Kamenščak, Spodnji Kamenščak, Cezanjevci, Noršinci, Babinci, Vidanovci
Ljutomer; ul. Bratov Pihler, ul. Ante Trstenjaka, Fulneška ul., ul. Franca Kovačiča, ul. Janka Ribiča, UL. Rajh Nade, ul. Prekomorske brigade, Užiška ul., ul. Vinka Megle, ul. Ob Progi, Ormoška cesta, Polska pot, ul. Staneta Rozmana, Ul. Ludvika Bratuša, Cvetlična ul.
Terensko območje: Nunska Graba, Rinčetova Graba, Šalinci
Ljutomer; Mestni breg, ul. 9. maja, Kidričeva ul., Aškerčeva ul., Jurčičeva ul., Zacherlova ul., Lendavska cesta, Razlagova ul., ul. Slavka Osterca, Prešernova ul., Grossmanova ul., ul. Rade Pušenjaka, Kolodvorska ul., Glavni trg, Trg Jakoba Babiča, Kerenčičeva ul., ul. Jana Baukarta, ul. Cirila Jureša, Cesta na vilo, Kajuhova ul., ul. Viktorja Kukovca, Postružnikova ul., Cankarjeva ul., Stari trg, Volkmerjeva ul., Vrtna ul., Vrazova ul., ul. I. slovenskega tabora