Vodstvo


Direktor ZD Ljutomer Direktor ZD Ljutomer
Spoštovani pacienti, sodelavci, partnerji

Vsi, ki spremljate dejavnosti in aktivnosti ter informacije Zdravstvenega doma Ljutomer vas z veseljem pozdravljam na naši novi spletni strani.

Priča smo kako se pred našimi očmi spreminja svet. Epidemija Covid 19 je ta cikel spremembe in transformacije družbe pohitrila vsaj za kako desetletje. Priča smo spreminjajočim navadam ljudi, nekim novim vrednotam in s tem še večji nastajajoči vrzeli med različnimi generacijami. Vrzeli, ki jo lahko gledamo skozi prizmo pacientov kot naših zaposlenih, ključno pa je koliko smo se kot organizacija sposobni temu odzivati. Ravno zaradi takih naglih sprememb, se mora temu ciklu sprememb odzivati tudi delovno okolje, kar pa je v zdravstvu še toliko bolj potrebno in pričakovano.

Ponosen sem na svoje zaposlene, ki so v tem spreminjajočem letu pokazali in dokazali , da so se pripravljeni prilagajati se hitro odzivati na vse nove zahteve, naloge in spremembe in poleg tega ohraniti še vedno visoko stopnjo profesionalizma in predvsem strokovnosti pri svojem delu, ki se kaže tako v odnosu do pacienta kot kvaliteti njihovega dela. To se kaže tudi v odnosu do svojega delodajalca, ki je na zelo visokem nivoju, kar me kot direktorja še posebej veseli.

Zavedanje pri naših zaposlenih, kljub spreminjajočim trendom in novim zahtevam in pričakovanjem navkljub, je še vedno tako, da smo tukaj zato, da izpolnjujemo našo primarno funkcijo , katero naše poslanstvo opredeljuje kot zagotavljati uporabnikom, predvsem občanom občin Ljutomer, Križevci, Veržej in Razkrižje kakovostno zdravstveno oskrbo v sodelovanju z vsemi subjekti v procesu preprečevanja obolevnosti, vzdrževanja zdravja in zdravljenja bolnih in poškodovanih, izvajati učinkovito nujno medicinsko pomoč, zagotavljati znanja in spretnosti za izboljšanje kakovosti življenja, za preprečevanje nastanka bolezni in izboljševanja zdravja ter sodelovati v oblikovanju javno zdravstvene politike z koordinacijo vseh subjektov na primarnem nivoju v lokalni skupnosti.

Naša vizija je torej biti tukaj za pacienta in mu nuditi kvalitetno uporabniško izkušnjo. Biti želimo eden najuspešnejših zdravstvenih zavodov. Zato je še vedno nujno, da se prilagajamo z našimi procesi postopki in načinom dela vsem generacijam naših uporabnikov z njim najbolj prijaznim in prilagodljivim načinom dela.

Prepričan sem da bomo s sodelavci našli vedno odgovor na nove izzive. Vaše dobronamerne sugestije in pripombe vzamemo resno, vse pohvale pa nam vlivajo moč in motivacijo za naprej. Rabimo to, saj smo tudi samo ljudje , ki se pač trudijo v danih okoliščinah in razmerah delati najboljše.

Boštjan Pihlar

Kontakt

Boštjan Pihlar univ. dipl. ekon

02 5851 424
Direktor, Boštjan Pihlar
Strokovna vodja, Jasmina Kolar

Jasmina Kolar

Strokovna vodja ZD Ljutomer

Jasmina Kolar dr.med. spec. družinske medicine

02 5851 405

Renata Škrget

Pomočnica direktorja za zdravstveno nego

Renata Škrget, mag. zdr. soc. manag.

02 5851 403
Strokovna vodja, Jasmina Kolar