Medicina dela prometa in športa

Odgovorna oseba

Jasmina Kolar dr. med., spec. druž.med.

Odgovorna diplomirana medicinska sestra

Renata Škrget, mag. zdr. soc. manag.

Pišite nam

PLANIRANI RAZPORED DELA

April 2024 Maj 2024

ORDINACIJSKI ČAS PO POGODBI Z ZZZS

Ponedeljek 09:15 – 16:15 **
Torek 07:15 – 14:15 *
Sreda 07:15 – 14:15
Četrtek 07:15 – 14:15 **
Petek 07:15 – 14:15 *
Legenda * Matej FILIPIČ, dr.med.,spec.
** Zvonimir CESAREC, dr.med.,spec.
Opomba Vsako drugo sredo zdravnika delata izmenično.

NAROČANJE

Diplomirana medicinska sestra Daniela Farkaš
Medicinska sestra Adrijana Grebenc Rajner
Telefon 02 5851 410
Elektronski naslov [email protected]
Urnik telefonskega naročanja Preberi več
 • Preventivne zdravstvene preglede pred zaposlitvijo,
 • obdobne in druge usmerjene preventivne zdravstvene preglede,
 • zdravstvene preglede za voznike vseh kategorij,
 • zdravniške preglede za ugotavljanje zdravstvene zmožnosti za posest in nošenje orožja,
 • preventivne zdravstvene preglede športnikov in rekreativcev,
 • analize tveganj in zdravstvene ocene delovnih mest ter naloge pooblaščenega zdravnika v skladu z Zakonom o varnosti in zdravja pri delu.
 • Napotnico za predhodni (Obr. 8,204), obdobni (Obr. 8,205), ki jo izpolni, podpiše in žigosa delodajalec,
 • zdravstveno kartico in veljavni osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list),
 • zdravstveni karton ali izpisek iz zdravstvenega kartona (dobite jih pri osebnem zdravniku),
 • očala ali kontaktne leče, če jih nosite oziroma jih imate predpisane-druge medicinske pripomočke, če jih uporabljate,
 • vozniško dovoljenje, če se zaposlujete ali delate kot voznik,
 • diabetični karton, če ste sladkorni bolnik,
 • izvide specialističnih pregledov, ki bi lahko vplivali na oceno delovne sposobnosti,
 • odločbo ZPIZ Slovenije o delazmožnosti (invalidi I.I in III. kategorije),
 • na pregled pridite tešči,
 • masko in izpolnjen vprašalnik o zdravstvenem stanju.
 • Zdravstveno kartico in veljavni osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list),
 • vozniško dovoljenje (če ga že imate),
 • zdravstveni karton ali izpisek iz zdravstvenega kartona (dobite jih pri osebnem zdravniku),
 • izvide okulista, očala oziroma kontaktne leče, če jih nosite ali jih imate predpisane - na pregled za C in D kat. pridite tešči zaradi laboratorijskih preiskav.
 • Zdravstveno kartico in veljavni osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list),
 • zdravstveni karton ali izpisek iz zdravstvenega kartona (dobite jih pri osebnem zdravniku),
 • izvide okulista, očala oziroma kontaktne leče, če jih nosite ali jih imate predpisane,
 • izvide specialističnih pregledov, ki bi lahko vplivali na oceno delovne sposobnosti.
Medicina dela prometa in športa Ljutomer
STORITVE, KI JIH OPRAVLJA DISPANZER MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA, SO PLAČLJIVE S STRANI NAROČNIKA, DELODAJALCA OZ. SAMOPLAČNIKOV.