Pacientove pravice in dolžnosti


"Pravica in dolžnost sta kot palmi, ki ne dasta plodu, če nista druga zraven druge."

Pacientove pravice in dolžnosti

(Zakon o pacientovih pravicah)

5. člen
PACIENTOVE PRAVICE
 • pravica do dostopa do zdravstvene obravnave in zagotavljanja preventivnih storitev,
 • pravica do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni obravnavi,
 • pravica do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvene dejavnosti,
 • pravica do primerne, kakovostne in varne zdravstvene obravnave,
 • pravica do spoštovanja pacientovega časa,
 • pravica do obveščenosti in sodelovanja,
 • pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju,
 • pravica do upoštevanja vnaprej izražene volje,
 • pravica do preprečevanja in lajšanja trpljenja,
 • pravica do drugega mnenja,
 • pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo,
 • pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov,
 • pravica do obravnave kršitev pacientovih pravic,
 • pravica do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic.

PACIENTOVE DOLŽNOSTI

54. člen
PACIENTOVE DOLŽNOSTI
 • Živim, kot priporočajo strokovnjaki. Zdravo se prehranjujem, skrbim za telesno aktivnost, itd. Ob pravem času obiščem svojega zdravnika. Odzovem se na vabilo za preventivni pregled ali cepljenje.
 • Zdravstveno osebje pozorno poslušam in si zapomnim njihova navodila. Navodila skrbno upoštevam, saj mi pomagajo pri zdravljenju in ohranjanju zdravja.
 • Prilagodim se različnim načinom naročanja (osebno, po tretji osebi, telefonu, e-pošti). Ko se naročam, natančno navedem težave in želje (v primernem obsegu).
 • Če ugotovim, da ne bom mogel na pregled ali zdravljenje, takoj obvestim zdravnika. Tako tudi sam prispevam k skrajševanju čakalnih dob.
 • Preden se odpravim k zdravniku: preverim uro obiska, premislim, katera vprašanja bi zastavil zdravniku, napišem seznam zdravil, ki jih uporabljam, pripravim vse izvide, ki bi jih naj pokazal zdravniku,imam splošen pregled nad svojimi preteklimi boleznimi, poškodbami, alergijami in pomembnejšimi boleznimi sorodnikov, ki jih zdravnik še ne pozna.
 • Prijazna beseda lepo mesto najde – zato se trudim biti do zdravstvenega in drugega osebja vljuden in spoštljiv. V ZD Ljutomer se zavedamo, da je tudi naša dolžnost, da smo do vas vljudni in spoštljivi, za kar se bomo vsekakor trudili. Prosimo, upoštevajte, da v nujnih primerih morajo nekateri v oskrbo tudi preko vrste. Če vas slabost obide v čakalnici, to takoj sporočite medicinski sestri!
 • Pri obisku zdravnika ali uveljavljanju druge zdravstvene usluge, ste dolžni predložiti potrjeno zdravstveno kartico in na željo uslužbenca tudi vaš osebni dokument.
 • Pomembno je, da se naročim takoj, ko prejmem napotnico ali delovni nalog. Preden grem na pregled, preverim veljavnost napotnice!
 • Vedno sporočim spremembe osebnih podatkov medicinski sestri, da me bodo obvestila našla pravočasno in na pravem naslovu / telefonu.
Pravice in dolžnosti imajo za cilj doseči kakovostno in varno zdravstveno oskrbo.Zato je prav, da vsak, poleg svojih PRAVIC, pozna tudi svoje DOLŽNOSTI!
Povezava do brošure.