Zdravstvena - zobozdravstvena vzgoja in preventiva

Izvajalec

Senčar Mihaela, dipl.m.s.,
Janja Bradač Raj, dipl.m.s.

Telefon

030 610 011

Za vsako starostno skupino oz. razred osnovne šole je pripravljena po ena delavnica. Zajema natančen opis delavnic, nekatere imajo pripravljene predstavitve, delovne liste in dodatne usmeritve. Delavnice se dotikajo ključnih tem zdravega načina življenja otrok in mladostnikov ter spodbujajo k bolj zdravim navadam.

 • 1.razred – ZDRAVE NAVADE
 • 2.razred –OSEBNA HIGIENA
 • 3.razred –ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA
 • 4.razred –PREPREČEVANJE POŠKODB
 • 5.razred –ZASVOJENOSTI
 • 6.razred –ODRAŠČANJE
 • 7.razred –POZITIVNA SAMOPODOBA IN STRES
 • 8.razred –MEDOSEBNI ODNOSI,TPO IN UPORABA AED
 • 9.razred –VZGOJA ZA ZDRAVO SPOLNOST

Sodelovanje na različnih naravoslovnih dnevih in pri pojavu določene problematike (uši, dan ledvic, osebna higiena, merjenje krvnega tlaka in sladkorja,…) V vrtcih in srednjih šolah se izvajajo teme po dogovoru.

se izvaja v vrtcih in osnovnih šolah v okviru preventivnega zdravstvena varstva na primarni ravni pod enotnim naslovom »vsakodnevna skrb za ustno zdravje«. Vsebine so oblikovane v skladu z zobozdravstveno doktrino upoštevajoč aktualno problematiko in otrokov razvoj.

Prvo starostno obdobje ( 1 – 3 let)

 1. Ustna higiena
 2. Zdrava prehrana
 3. Zobne razvade
 4. Demonstracija čiščenja zob

Drugo starostno obdobje (4- 6 let)

 1. Zobozdravstvena vzgoja in preventiva
 2. Demonstracija čiščenja zob

Sodelovanje s starši na roditeljskih sestankih.

 1. Menjalno zobovje in pomen šestic
 2. Pripomočki za ustno higieno
 3. Demonstracijo in praktično izvajanje ustne higiene
 4. Razvade
 5. Poškodbe zob in prva pomoč
 6. Zdrava prehrana, pitje nesladkanih pijač in vode
 7. Redni obiski pri zobozdravniku
 1. Menjalno zobovje
 2. Pripomočki za ustno higieno
 3. Demonstracijo in praktično izvajanje ustne higiene
 4. Razvade
 5. Poškodbe zob in prva pomoč
 6. Zdrava prehrana, pitje nesladkanih pijač in vode
 7. Redni obiski pri zobozdravniku
 1. Menjalno zobovje
 2. Pripomočki za ustno higieno
 3. Demonstracijo in praktično izvajanje ustne higiene
 4. Razvade
 5. Poškodbe zob in prva pomoč
 6. Zdrava prehrana, pitje nesladkanih pijač in vode
 7. Redni obiski pri zobozdravniku
Fizioterapija Ljutomer