Program Svit je preventivni zdravstveni program, ki je namenjen preprečevanju in zgodnjemu odkrivanju predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki. Vključuje moške in ženske med 50. in 74. letom starosti, z urejenim osnovnim zdravstvenim zavarovanjem. Stroške programa nosi zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, zato je brezplačen.

Z zgodnjim odkrivanjem je zdravljenje uspešno

Zaradi delovanja Programa Svit mnogo rakov na debelem črevesu in danki preprečimo, ker odkrivamo in odstranjujemo polipe, ki so predstopnje raka. Večino teh rakov pa bomo odkrili tako zgodaj, da bo zdravljenje manj obremenjujoče in predvsem veliko uspešnejše.

Po pošti dobite vabilo za vključitev v program Svit.

 • Pošljete podpisano soglasje, da vas vključimo v program.
 • Nato po pošti dobite 2 testerja v katera boste dva dni zaporedoma oddali blato. Ves postopek opravite v intimnosti vašega doma.
 • Oba vzorca blata vložite v plastično vrečko, v kateri ste dobili testna kompleta. Ne pozabite na nalepko vpisati datumov odvzema vzorcev blata.
 • Plastično vrečko z obema vzorcema blata in vpisanimi podatki vložite v priloženo oblazinjeno kuverto, jo zaprite in čim prej oddajte na pošto. ( po možnosti ne v nabiralnik, zaradi vremenskih razmer )
 • Če je test na prikrito krvavitev NEGATIVEN, izvid pošljejo v roku 5 dni. V program boste ponovno vabljeni čez 2 leti.
 • Če je test na prikrito krvavitev POZITIVEN, izvid pošljejo naslednji dan kot je narejena analiza.
 • Ob pozitivnem rezultatu je naslednji korak preiskava kolonoskopija.
 • Preiskovanec v roku 14. dni obišče osebnega zdravnika, ki oceni ali je zdravstveno stanje osebe primerno za kolonoskopijo in mu izpolni napotnico ter podpiše recept za zdravilo Moviprep.
 • Moviprep je zdravilo za čiščenje črevesja, ki ga opravimo pred kolonoskopijo.
 • S podrobno preiskavo debelega črevesa – kolonoskopijo boste storili zelo pomemben korak za svoje zdravje. Morda pa tudi za svoje življenje!
 • črevesni polipi,
 • kronična vnetna črevesna sluznica (ulcerozni colitis, Chronova bolezen),
 • starost nad 50 let,
 • indeks telesne mase nad 30,
 • prehrana bogata z maščobami in premalo vlaknin,
 • telesna neaktivnost,
 • uživanje alkohola kajenje.
 • Osebe, ki so v diagnostični in terapevtski obravnavi zaradi raka debelega črevesa in danke,
 • osebe s kronično vnetno črevesno sluznico,
 • osebe, ki so jim v preteklosti odstranili polipe,
 • osebe, ki so bile v preteklih 3. letih na kolonoskopiji in je bil izvid normalen. V Svit bodo ponovno vabljeni čez dve leti.

V našem zdravstvenem domu je enkrat tedensko na voljo svetovalka, ki vam pomaga pri težavah in morebitnih vprašanjih v zvezi s programom Svit. Za vsa vprašanja se lahko oglasite osebno v 1. nadstropju Zdravstvenega doma, preko e-maila: [email protected] ali pokličite na telefonsko številko 585-14-98, kjer vam bo svetovala Nina Trstenjak dipl. med. sestra., vsako sredo od 10 – 14 ure.

V našem zdravstvenem domu je enkrat tedensko na voljo svetovalka, ki vam pomaga pri težavah in morebitnih vprašanjih v zvezi s programom Svit.

Za vsa vprašanja se lahko oglasite osebno, v avli, kjer imamo Svitov kotiček ali pokličete na telefonsko številko 585-14-52, kjer vam bo svetovala Andreja Sintič dipl. med. ses., vsak četrtek od 11.00 do 13.00 ure ali v petek med 11.00 do 14.00 ure.

RAK JE KOT POŽAR : ČIM PREJ ZAČNEŠ UKREPATI, TEM BOLJE
Svit kotiček, ZD Ljutomer