Nenujni prevozi

NENUJNI REŠEVALNI PREVOZI

  • Naša reševalna služba izvaja nenujne reševalne prevoze v vse zdravstvene ustanove v Sloveniji.
  • Ko gre za nenujni prevoz, za katerega datum veste že v naprej, nas čim prej obvestite na tel: 02/585 14 20, oziroma se z nalogom za prevoz oglasite v sprejemni pisarni v stavbi nujne medicinske pomoči, bodite pozorni na uro pregleda in točen datum.
  • Strokovno usposobljen in prijazen tim bo varno opravil prevoz, poskrbel za oddajo vaše zdravstvene dokumentacije v bolnišnici in seznanil osebje, da ste pripeljani z reševalnim vozilom.
  • Vsa vozila za prevoz bolnikov so udobna in klimatizirana.
  • V skladu z navodili ZZZS, mora bolnik med prevozom imeti pri sebi: kartico zdravstvenega zavarovanja nalog za prevoz

IZVAJAMO

  • nenujne prevoze bolnikov (na kontrolne preglede, premestitve iz bolnišnic…)
  • sanitetne prevoze bolnikov
  • prevoze dializnih bolnikov v dializni center SB Murska Sobota
  • Zdravstveno dežurstvo na javnih prireditvah