SVETOVNI DAN VARNOSTI PACIENTOV – 17. september

14 Sep, 2023

Varnost pacientov je najpomembnejša pacientova pravica in ena najpomembnejših vrednot nacionalnih zdravstvenih sistemov. Svetovna zdravstvena organizacija (World Health Organization) posveča temu področju posebno pozornost, zato je 17. september razglasila za Svetovni dan varnosti pacientov.

Aktivnosti letošnjega mednarodnega dneva potekajo pod geslom: «Glas pacientu!« za ozaveščanje prebivalstva o pomenu kakovosti in varnosti v zdravstvu, za opolnomočenje pacienta skozi upoštevanje njegovega glasu in za spremembo kulture varnosti.

Motiti se je človeško – ne vpeljati strategije za varnost pacientov je neoprostljivo.