Projekt zobni alarm

20 Jul, 2022

Zobni alarm je projekt, preko katerega želimo otroke naučiti, da bodo za svoje zobke skrbeli pravilno, redno in z veseljem.

Namen projekta je otrokom približati pomen ustne higiene in jih praktično naučiti učinkovitih in varnih tehnik čiščenja zob.

V šolskem letu 2021/ 2022 smo izvedli projekt v vrtcu :

Ljutomer, Stročja vas, Mala Nedelja, Razkrižje, Veržej, Križevci, Cven, kjer je bilo vključenih 156 otrok.

Projekt je zelo dobro uspel ob dobrem sodelovanju vzgojiteljic .

Hvala vsem in nasvidenje v novem šolskem letu.

Mihaela in Janja