Podelitev srebrnega znaka in priznanja Renati Škrget mag. zdr. soc. manag.

30 May, 2022

Strokovno društvo medicinskih sester, babic, zdravstvenih tehnikov in bolničarjev Pomurje je v Moravskih Toplicah ob nedavnih mednarodnem dnevu babic in medicinskih sester podelilo srebrne znake in priznanja za pomembne prispevke in dosežke na področju zdravstvene in babiške nege.

Ob mednarodnem dnevu je bil tako poudarek na nujnosti izboljšanja delovnih razmer, sprejema kadrovskih standardov in normativov ter nesorazmerja in anomalije v plačnih razredih.

Med prejemniki je bila tudi naša zaposlena magistrica zdravstveno-socialnega managementa Renata Škrget.

Kolektiv ZD Ljutomer ji ob tem dosežku iskreno čestita!