Obisk dijakov gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer

13 Mar, 2023

Obiskali so nas dijaki gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, kjer smo jim predstavili poklice v našem zdravstvenem domu.

Upamo in si želimo, da so med njimi tudi bodoči naši sodelavci.