Nove strokovne smernice - vključenost otrok v vrtec/šolo glede na njihovo zdravstveno stanje

26 Sep, 2023

Sekcija za primarno pediatrijo v okviru Združenja za pediatrijo pri SZD je izdala strokovne smernice, ki se tičejo vključenosti otrok v vrtec/šolo, upoštevaje njihovo zdravstveno stanje. 

V praksi se namreč opaža, da starši pogosto naprošajo za odobritev začasne zadržanosti od dela zaradi nege otroka iz razloga, ker vrtci/šole pogosto zavračajo vključenost otroka v vzgojno izobraževalno ustanovo že zaradi manjših zdravstvenih težav, takorekoč že tudi takrat, ko otrok zgolj »smrka«.