Delavnice za dijake gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer

23 Mar, 2022

Na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer smo v tednu OIV izvedli v okviru vzgoje za zdravje naslednje delavnice:

1. letniki: STRES IN TEHNIKE SPROŠČANJA

2. letniki: ZDRAV NASMEH JE USPEH

3.letniki: UPORABA DEFIBRILATORJA Z AED.

Dijaki so se aktivno vključili v delavnice, pri kateri so bili prisotni tudi profesorji. 

Namen vzgoje za zdravje je informirati in motivirati dijake k skrbi za svoje zdravje. Z različnimi delavnicami smo želeli omogočiti dijakom da pridobijo znanja in vedenja za zdrav življenski slog.