1. DECEMBER - SVETOVNI DAN BOJA PROTI AIDSU

01 Dec, 2022

Letos poteka pod geslom »Enak dostop za vse« in ponovno opozarja, da je globalni odziv na HIV v zadnjih letih zastal.

Epidemija koronavirusa je še dodatno poglobila razmak med zastavljenimi in doseženimi cilji, še posebej v revnejših delih sveta. HIV tako ostaja eden večjih javnozdravstvenih problemov, ki ogroža na milijone življenj. Samo 52 odstotkov vseh otrok, ki so okuženi s HIV, ima dostop do življenjsko pomembnega zdravljenja, kar 70 odstotkov novih okužb pa se zgodi med marginaliziranimi skupinami. Delitve, neenakosti in kršenje človekovih pravic ostajajo glavne ovire za napredek. Svetovna zdravstvena organizacija ob tej priložnosti svetovno javnost poziva, naj ustrezno naslovi neenakosti ter izenači dostop do nujnih storitev za preprečevanje in zdravljenje okužbe s HIV, posebej za otroke in marginalizirane skupine.

Ničelno toleranco do diskriminacije in stigme izpostavlja kot nujna pogoja za uspešno obvladovanje epidemije s HIV in njeno zajezitev do leta 2030.

V  Sloveniji okužbo s HIV zelo dobro obvladujemo in uspešno sledimo zastavljenim ciljem v Nacionalni Strategiji preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV do leta 2025. Uvrščamo se med države, ki ohranjajo nizko stopnjo epidemije, kljub dejstvu, da letos beležimo več okužb kot pretekla leta, se HIV se ni pomembno razširil v nobeni podskupini prebivalstva.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so do sredine novembra 2022 zabeležili 37 novih diagnoz okužbe s HIV, kar je 5 več kot v enakem obdobju lani). Poleg tega se je v Sloveniji začelo zdraviti tudi 15 oseb, ki so imele okužbo prepoznano že pred letom 2022 v tujini. Največ  novih okužb (22)  je bilo tudi letos zabeleženih med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi. Med intravenskimi uporabniki drog, nosečnicami in otroci ni bilo novih okužb. Zabeleženi sta bili 2 smrti oseb, z okužbo s HIV, vendar ne zaradi aidsa.  

Po ocenah Nacionalnega inštituta za javno zdravje naj bi konec leta 2022 v Sloveniji živelo nekaj manj kot 900 oseb s HIV, od katerih naj bi jih približno ena desetina ne vedela, da je okužena s HIV. Velika večina oseb s prepoznano okužbo s HIV v Sloveniji prejema protivirusna zdravila. Pri učinkovitem zdravljenju je virus nezaznaven v krvi, zato osebe, ki se zdravijo, ne morejo okužiti drugih ljudi (nezaznavnost pomeni neprenosljivost). V primeru suma na okužbo s HIV je zato potrebno čimprejšnje testiranje in v primeru pozitivnega izvida čimprejšnje zdravljenje. 

Osebam s HIV je v Sloveniji zagotovljena izjemno kakovostna zdravstvena oskrba in psihosocialna podpora, vključno z vsemi najsodobnejšimi zdravili. V letu 2023  bo preko 3-letnega evropskega projekta zagotovljeno tudi testiranje na terenu za marginalizirane skupine, ki ga bodo izvajale nevladne organizacije. 

Velik poudarek pa je na  vseh preventivnih metodah in strategijah, ki  so na voljo in jih že mnogo let učinkovito uporabljamo (temeljna preventiva, testiranje, zgodnje zdravljenje, zaščita z zdravili pred in po izpostavitvi, diagnosticiranje in zdravljenje spolno prenosljivih okužb ter obveščanje partnerjev o izpostavljenosti okužbi).