Organizacijske spremembe otroško-šolskega dispanzerja

03 Aug, 2022

Obveščamo vas, da z 22.8.2022 v ZD Ljutomer prične delati nova pediatrinja Klementina Šafar dr. med., spec. pediatrije. Od takrat je možen tudi vpis otroka pri omenjeni pediatrinji. Prav tako je možen vpis otroka tudi pri Petri Golob dr.med.,spec.pediatrije.

Z daljše odsotnosti se z 10.8. vrača Božena Borjan dr. med.,spec. pediatrije, ki bo delala 4-urni delovnik. Do nadaljnjega bo pokrivala praviloma zgolj preventivno dejavnost (preventivni sistematični pregledi, brez obravnave otrok z bolezenskimi stanji). Opredeljeni pacienti Božene Borjan dr. med., spec. ped. bodo obravnavani pri eni izmed ostalih pediatrinj. 

S 1.9.2022 pričnejo otroške ambulante delovati tudi v popoldanskem času, po ustaljenih delovnih časih posameznih ambulant, po predhodnem naročanju. Razpored dela in dodatne informacije bodo objavljene na naši spletni strani.